DONYA REZAIE

Marketing and Communications Consultant

Confident businessman pointing at document on board while explaining his idea to colleagues in office

برای برخی افراد اینطور جا افتاده است که بازاریابی یعنی فقط فروش محصول. اما اصلا اینطور نیست! بازاریابی یک فرآیند است که در قالب شناخت دقیق کسب و کار و تجزیه و تحلیل مخاطب آن و طراحی یک برنامه ویژه برای آن کسب و کار می باشد.

امروزه بازاریابی نقش موثری در رونق کسب و کارها دارد، به طوری که بسیاری از شرکت ها در حال حاضر بخشی از بودجه خود را به بازاریابی  اختصاص می‌دهند؛ با توجه به هزینه های بسیار پایین این نوع تبلیغات در کنار تاثیری که در مخاطب دارد این روند روزانه در حال افزایش می باشد.

قویترین و بهترین ایده ها و استراتژیها توسط نیروهای انسانی پیاده سازی و اجرا میشود. امروز نیروهای انسانی آموزش دیده و کارآمد ، قویترین حربه رقابتی سازمانها و شرکتها در عرصه پر چالش کسب و کار محسوب می شوند.

سازمانها و شرکتهای پیشرو ، سازمانهایی هستند که دائماً در حال یادگیری هستند. و بطور پیوسته مهارتها و شایستگی های کارکنان خود را بهبود و یا افزایش می دهند. مدیران باید توجه داشته باشند که آموزش، هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است. به دلیل وضعیت اقتصادی و پارامتر های موثر بر فعالیت های اقتصادی متغیر و متحول امروز، سازمان ها و شرکتها اگر مدیران خود و کارکنان خود را در فعالیت های باز آموزی سهیم نکنند و علم خود را (update ) به روز ننمایند، باید منتظر نتایج زیانباری باشند که ممکن است هرگز فرصت جبران آن را پیدا نکنند.

از این رو “گروه مشاورین و کارشناسان اروپائی حدیث” همیشه سعی بر آن دارد تا با ارتقاء سطح مهارت, توانمندی و دانش نیروی انسانی خود از طریق تقویت روحیه مشتری مداری در تمامی مراحل کاری و ارتقاء دانش فنی مشتریان خود از طریق مشاوره به ایجاد اطمینان و جلب رضایت مشتریان عزیز کمک نماید.

error: