اجاره خودرو بدون راننده و با رانندهدر کلیه شهرهای اروپا و ایرانبا شرایط آسانو عقد قرارداد در ایران
اجاره هواپیما های شخصیو هلی کوپتر دراروپا و ایران
اجاره کاروان مسافرتیو ونهای مسافرتی در اروپا و ایرانبا شرایط آسان
ارائه خدمات ترانسفر فرودگاهی(حمل و نقل مسافر) از درب منزل تا فرودگاه
اجاره هواپیما های شخصیو هلی کوپتر دراروپا و ایران
اجاره کاروانهای مسافرتیمینی بوس و اتوبوس دراروپا و ایرانبا شرایط آسان

خودروهای اجاره ای

Use our Vehicle Selector to choose the best car for you

Compact
Iran-Khodro Pride (2005)

Fuel: Petrol
Class: Compact
Gearbox: Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 3.15 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 18 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Iran-Khodro Samand LX

Fuel: Petrol
Class: Compact
Gearbox: Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 3.50 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 18 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Peugeot 405 (Iran)

Fuel: Petrol
Class: Compact
Gearbox: Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 3.50 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 18 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Iran-Khodro Pride

Fuel: Petrol
Class: Compact
Gearbox: Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 3.50 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 18 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Peugeot Pars (Iran)

Fuel: Petrol
Class: Compact
Gearbox: Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 4.90 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 0 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Peugeot 206 (Iran)

Fuel: Petrol
Class: Compact
Gearbox: Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 4.90 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Electric windows
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 18 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Peugeot 207 (Iran)

Fuel: Diesel
Class: Compact
Gearbox: Manual transmission
Fuel usage: 5-6 l/100 km
Max passengers: 5
Price from: 8.39 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 0 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Minimum Driver's Age 18 years
 • Power Steering
Mazda 3 (Iran)

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 10.50 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 0 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 18 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Hyundai ix35 (Iran)

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 10.50 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 3 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Nissan Maxima (Iran)

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 11.20 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Hyundai Sonata (Iran 2009)

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 12.25 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Toyota Camry (Iran 2009)

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 12.25 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Hyundai Elantra (Iran)

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 15.40 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Mazda N3 (Iran)

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 16.80 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 0 year
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Nissan Roniz (Iran)

Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 17.50 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Hyundai Azera (Iran)

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 17.50 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Hyundai i30 (Iran)

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 17.50 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Ford Ka

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 19.25 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Citroen DS3

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 19.95 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Hyundai Veloster (Iran)

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 21.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Third Party Insurance
Volkswagen Golf 1.2

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 21.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Mini Cooper

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 4
Price from: 21.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 0 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 18 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Toyota Camry (Iran)

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 21.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Hyundai Sonata YF (Iran)

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 21.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Toyota Yaris (Iran)

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 21.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Ford Focus

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 21.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 0 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Ford B-Max

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 21.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Ford Fiesta

Fuel: Diesel
Class: Compact
Gearbox: Manual transmission
Fuel usage: 5-6 l/100km
Max passengers: 5
Price from: 21.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 0 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Minimum Driver's Age 18 years
 • Power Steering
Hyundai Santa Fe (Iran 2010)

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 21.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Mini Countryman

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 21.70 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 0 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Volkswagen Beetle

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 4
Price from: 21.70 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 0 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Volkswagen Golf

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 21.70 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 0 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • GPS Navigation System
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 18 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Ford C-Max

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 21.70 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 0 year
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 18 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Suzuki Alto

Fuel: Petrol
Class: Compact
Gearbox: Manual transmission
Fuel usage: 4-5L/100km
Max passengers: 5
Price from: 22.40 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Driver's License Ownership 0 year
 • Full to Full fuel policy
 • Minimum Driver's Age 18 years
 • Power Steering
Volkswagen Polo

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 4
Price from: 22.40 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 0 year
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Volkswagen Golf Variant

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 22.75 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 0 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Ford Focus Turnier

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 22.75 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 0 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • GPS Navigation System
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 18 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Fiat 500C

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 4
Price from: 22.75 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 0 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Smart fortwo Cabrio

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 2
Price from: 23.10 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 0 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 18 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Peugeot 206

Fuel: Petrol
Class: Compact
Gearbox: Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 23.10 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Electric windows
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 18 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Opel Adam

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 4
Price from: 23.10 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 0 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 18 years
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
BMW 1er

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 23.80 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 0 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • GPS Navigation System
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 18 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Volkswagen Golf GTI/GTD

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 23.80 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Mercedes A-Class

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 23.80 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Hyundai Santa Fe (Iran)

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 24.50 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Ford Mondeo

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 24.50 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 0 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Toyota Corolla (Iran)

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 24.50 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Opel Insignia

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 24.50 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Citroen DS5

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 24.50 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 0 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Volkswagen Passat Variant

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic transmission
Max passengers: 5
Price from: 25.20 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Mercedes B-Class

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 25.20 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
BMW 2er Active

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 25.20 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 0 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
BMW 2er

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 25.20 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
BMW 2er Active Tourer

Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 25.20 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Mini Cabrio

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 4
Price from: 26.25 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Volkswagen Golf Cabrio

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 4
Price from: 26.25 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • GPS Navigation System
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 18 years
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Toyota Aurion (Iran)

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 28.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Volkswagen Touran

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 28.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Renault Grand Scenic

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 28.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Volkswagen CC

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 29.75 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Mercedes CLA

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 29.75 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Volvo V60

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 30.45 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 0 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Minimum Driver's Age 18 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Skoda Superb Combi

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 30.80 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 0 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
BMW 5er (Iran 2008)

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 31.50 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Volkswagen Scirocco

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 33.25 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 18 years
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Mercedes C-Class (Iran)

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 35.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Hyundai ix55 (Iran)

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 35.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Mercedes C-Class Auto.

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 38.50 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Mercedes E-Class T-Modell (Iran)

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 49.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
BMW 3er (Iran 2010)

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 56.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
BMW 5er (Iran 2014)

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 70.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Mercedes S-Class (Iran)

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Compact
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 136.50 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
COUPÉ / SPORTS CAR
BMW 3er

Fuel: Diesel / Petrol
Class: COUPÉ / SPORTS CAR
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 30.45 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
BMW 2er Cabrio

Fuel: Diesel / Petrol
Class: COUPÉ / SPORTS CAR
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 4
Price from: 30.80 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
BMW 2er Coupé

Fuel: Diesel / Petrol
Class: COUPÉ / SPORTS CAR
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 4
Price from: 33.25 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
BMW Z4 Roadster

Fuel: Diesel / Petrol
Class: COUPÉ / SPORTS CAR
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 2
Price from: 42.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • GPS Navigation System
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Mercedes SLK Roadster

Fuel: Diesel / Petrol
Class: COUPÉ / SPORTS CAR
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 2
Price from: 42.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • GPS Navigation System
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
BMW 4er Cabrio

Fuel: Diesel / Petrol
Class: COUPÉ / SPORTS CAR
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 4
Price from: 43.75 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • GPS Navigation System
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
BMW 4er Coupé

Fuel: Diesel / Petrol
Class: COUPÉ / SPORTS CAR
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 4
Price from: 43.75 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • GPS Navigation System
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
BMW 4er Gran Coupé

Fuel: Diesel / Petrol
Class: COUPÉ / SPORTS CAR
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 43.75 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • GPS Navigation System
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Mercedes E200 CGI

Fuel: Diesel / Petrol
Class: COUPÉ / SPORTS CAR
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 43.75 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • GPS Navigation System
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
BMW 6er Cabrio

Fuel: Diesel / Petrol
Class: COUPÉ / SPORTS CAR
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 4
Price from: 70.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • GPS Navigation System
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
BMW 6er Coupé

Fuel: Diesel / Petrol
Class: COUPÉ / SPORTS CAR
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 4
Price from: 70.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Mercedes CL500 Coupé

Fuel: Diesel / Petrol
Class: COUPÉ / SPORTS CAR
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 4
Price from: 70.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • GPS Navigation System
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Minibus / Van
Volkswagen Sharan

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Minibus / Van
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 7
Price from: 42.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Peugeot Boxer

Fuel: Diesel
Class: Minibus / Van
Gearbox: Manual transmission
Fuel usage: 8-9 l/100 km
Max passengers: 3
Price from: 52.50 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 0 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Minimum Driver's Age 18 years
 • Power Steering
Mercedes Vito

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Minibus / Van
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 9
Price from: 59.50 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • GPS Navigation System
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Opel Vivaro

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Minibus / Van
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Fuel usage: 9 l/100 km
Max passengers: 8
Price from: 59.50 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 0 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Peugeot Expert

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Minibus / Van
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 9
Price from: 59.50 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Mercedes V Class

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Minibus / Van
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 7
Price from: 87.50 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • GPS Navigation System
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Mercedes V Class

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Minibus / Van
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 7
Price from: 87.50 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • GPS Navigation System
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
PREMIUM CLASS
Mazda 6

Fuel: Petrol
Class: PREMIUM CLASS
Gearbox: Tiptronic transmission
Fuel usage: 9-11 l/100 km
Max passengers: 5
Price from: 26.25 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
Kia Cadenza

Fuel: Diesel / Petrol
Class: PREMIUM CLASS
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 28.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Peugeot 308 CC

Fuel: Diesel / Petrol
Class: PREMIUM CLASS
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 28.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Volkswagen Eos

Fuel: Diesel / Petrol
Class: PREMIUM CLASS
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 28.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Mercedes CLA

Fuel: Diesel / Petrol
Class: PREMIUM CLASS
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 29.75 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Jaguar XE

Fuel: Diesel / Petrol
Class: PREMIUM CLASS
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 30.45 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Jaguar XF 20d

Fuel: Diesel / Petrol
Class: PREMIUM CLASS
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 31.50 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • GPS Navigation System
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Hyundai Santa Fe

Fuel: Diesel / Petrol
Class: PREMIUM CLASS
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 32.20 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Mercedes C-Class

Fuel: Diesel / Petrol
Class: PREMIUM CLASS
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 35.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
BMW 5er Gran Turismo

Fuel: Diesel / Petrol
Class: PREMIUM CLASS
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 43.75 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • GPS Navigation System
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
BMW 525

Fuel: Diesel / Petrol
Class: PREMIUM CLASS
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 44.80 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • GPS Navigation System
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
BMW 7er

Fuel: Diesel / Petrol
Class: PREMIUM CLASS
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 66.50 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • GPS Navigation System
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Mercedes S-Class

Fuel: Diesel / Petrol
Class: PREMIUM CLASS
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 66.50 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • GPS Navigation System
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Third Party Insurance
BMW 7er (Iran)

Fuel: Diesel / Petrol
Class: PREMIUM CLASS
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 136.50 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
BMW X6 (Iran)

Fuel: Diesel / Petrol
Class: PREMIUM CLASS
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 136.50 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Station Wagon
Kia Ceed

Fuel: Diesel
Class: Station Wagon
Gearbox: Manual transmission
Fuel usage: 6-8 l/100km
Max passengers: 5
Price from: 9.26 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 0 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Minimum Driver's Age 18 years
 • Power Steering
Opel Astra Sport Tourer

Fuel: Petrol
Class: Station Wagon
Gearbox: Automatic transmission
Fuel usage: 7-9 l/100 km
Max passengers: 5
Price from: 21.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 0 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Minimum Driver's Age 18 years
 • Power Steering
Opel Insignia

Fuel: Diesel
Class: Station Wagon
Gearbox: Automatic transmission
Fuel usage: 7-9 l/100 km
Max passengers: 5
Price from: 24.50 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 0 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Minimum Driver's Age 18 years
 • Power Steering
Ford Mondeo Turnier

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Station Wagon
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 25.20 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Ford Mondeo Turnier

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Station Wagon
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 25.20 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Citroen C5

Fuel: Diesel
Class: Station Wagon
Gearbox: Automatic transmission
Fuel usage: 5-7 l/100 km
Max passengers: 5
Price from: 26.25 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 0 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Minimum Driver's Age 18 years
 • Power Steering
Opel Zafira

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Station Wagon
Gearbox: Tiptronic transmission
Max passengers: 5
Price from: 28.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
BMW 3er Touring Auto.

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Station Wagon
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 35.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Mercedes C-Class T-Model

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Station Wagon
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 38.50 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 0 year
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Mercedes E200/220 T-Modell

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Station Wagon
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 42.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Ford S-Max

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Station Wagon
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 42.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Ford Galaxy

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Station Wagon
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 42.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
BMW 520 Touring

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Station Wagon
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 42.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • GPS Navigation System
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
BMW 525/530/535

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Station Wagon
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 43.75 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • GPS Navigation System
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Mercedes E250 T-Modell

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Station Wagon
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 44.80 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • GPS Navigation System
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Mercedes E250 T-Modell

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Station Wagon
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 44.80 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • GPS Navigation System
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
BMW 525/530 Touring

Fuel: Diesel / Petrol
Class: Station Wagon
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 44.80 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • GPS Navigation System
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Audi A6

Fuel: Diesel
Class: Station Wagon
Gearbox: Automatic transmission
Fuel usage: 7-9 l/100 km
Max passengers: 5
Price from: 66.50 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 0 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Minimum Driver's Age 18 years
 • Power Steering
SUV
Kia Opirus (Iran)

Fuel: Diesel / Petrol
Class: SUV
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 17.50 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Kia Optima (Iran)

Fuel: Diesel / Petrol
Class: SUV
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 21.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Kia Sportage (Iran)

Fuel: Diesel / Petrol
Class: SUV
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 21.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Kia Mohave (Iran)

Fuel: Diesel / Petrol
Class: SUV
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 24.50 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Toyota Prado (Iran 2009)

Fuel: Diesel / Petrol
Class: SUV
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 24.50 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Nissan Qashqai

Fuel: Petrol
Class: SUV
Gearbox: Automatic transmission
Fuel usage: 8-9 l/100 km
Max passengers: 5
Price from: 31.50 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 0 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Minimum Driver's Age 18 years
 • Power Steering
Ford Kuga

Fuel: Diesel / Petrol
Class: SUV
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 31.50 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Opel Mokka

Fuel: Diesel / Petrol
Class: SUV
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 31.50 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Nissan Qashqai+2

Fuel: Diesel
Class: SUV
Gearbox: Manual transmission
Fuel usage: 7-9 l/100km
Max passengers: 7
Price from: 32.20 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 0 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Minimum Driver's Age 18 years
 • Power Steering
BMW X1

Fuel: Diesel / Petrol
Class: SUV
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 35.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Volkswagen Tiguan

Fuel: Diesel / Petrol
Class: SUV
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 35.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Volvo XC60

Fuel: Diesel / Petrol
Class: SUV
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 42.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • GPS Navigation System
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Mercedes GLC

Fuel: Diesel / Petrol
Class: SUV
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 7
Price from: 42.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • GPS Navigation System
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Jeep Cherokee

Fuel: Diesel / Petrol
Class: SUV
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 43.75 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • GPS Navigation System
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Toyota Prado (Iran 2014)

Fuel: Diesel / Petrol
Class: SUV
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 49.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 1 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 21 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Toyota Land Cruiser (Iran)

Fuel: Diesel / Petrol
Class: SUV
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 56.00 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
BMW X5

Fuel: Diesel / Petrol
Class: SUV
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 5
Price from: 57.75 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • GPS Navigation System
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Mercedes GLC

Fuel: Diesel / Petrol
Class: SUV
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Max passengers: 7
Price from: 57.75 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • GPS Navigation System
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Volkswagen Touareg

Fuel: Diesel
Class: SUV
Gearbox: Automatic transmission
Fuel usage: 9-11 l/100km
Max passengers: 5
Price from: 57.75 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 2 year(s)
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • GPS Navigation System
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Mercedes ML350

Fuel: Petrol
Class: SUV
Gearbox: Automatic / Manual transmission
Fuel usage: 10-12 l/100 km
Max passengers: 5
Price from: 57.75 EUR / day
Features

 • 400 free kilometers per day
 • ABS
 • Air Bags
 • Air Conditioning
 • Audio system
 • Central locking
 • Cruise Control
 • Driver's License Ownership 0 year
 • Electric windows
 • Full to Full fuel policy
 • GPS Navigation System
 • Loss damage waiver included (Excess: 1500 €)
 • Minimum Driver's Age 23 years
 • Power Steering
 • Third Party Insurance
Find out more about our wide range of vehicles

 

“گروه تشریفات اروپائی حدیث”

Behnaz Rezaie
Behnaz Rezaie
Lawyer / Business Strategy Analyst برای برخی افراد اینطور جا افتاده است که بازاریابی یعنی فقط فروش محصول.
S. Sereshki
S. Sereshki
Lawyer / Business Development Advisor برای برخی افراد اینطور جا افتاده است که بازاریابی یعنی فقط فروش محصول.
DONYA REZAIE
DONYA REZAIE
Marketing and Communications Consultant برای برخی افراد اینطور جا افتاده است که بازاریابی یعنی فقط فروش محصول. اما
YUNES MOKHTARI
YUNES MOKHTARI
Marketing and Communications Consultant برای برخی افراد اینطور جا افتاده است که بازاریابی یعنی فقط فروش محصول. اما
Bahador Mokhtari
Bahador Mokhtari
Business Development Manager برای برخی افراد اینطور جا افتاده است که بازاریابی یعنی فقط فروش محصول. اما اصلا
M. Sereshki
M. Sereshki
Business Analyst / Marketing and Communications Consultant برای برخی افراد اینطور جا افتاده است که بازاریابی یعنی فقط فروش
M. Hossein
M. Hossein
Business Analyst / Marketing and Communications Consultant برای برخی افراد اینطور جا افتاده است که بازاریابی یعنی فقط فروش

“موسسه تبلیغاتی وانتشارات حدیث در آلمان”

موسسه تبلیغاتی حدیث گروهی از ذهن های خلاق را گرد هم آورده که میتوانند
در ساخت و توسعه یک تجارت موفق به کمک شما بیایند.

موسسه تبلیغاتی حدیث در آلمان
طراحی انواع وب سایت های اختصاصی بر اساس نیاز شما . ما پس از آنالیز و بررسی رقبای شما بهترین خدمات را در زمینه طراحی وب سایت اختصاصی به شما ارائه مینماییم
موسسه تبلیغاتی حدیث در آلمان
بازاریابی و برندینگ یکی از مهمترین مسایل در کسب موفقیت در دنیای رقابتی امروز است.محصولات نوآور شما بایستی با ابزارهای بازاریابی مناسب ارائه شوند تا بتوانید به برتری رقابتی دست یابید
موسسه تبلیغاتی حدیث در آلمان
ما در شناخت و کمک به دستیابی به اهداف شرکت ها و تجارت های کوچک و متوسط کاملاً حرفه ای عمل میکنیم. ما با صدها شرکت و شخص حقیقی کار کرده ایم و توانسته ایم تا امروز هزاران پروژه ی طراحی گرافیک را به بهترین وجه به انجام برسانیم